Styret

Navn Rolle
Caroline Haug Styreleder
Monica Bryn Styremedlem
Øystein Thorvaldsen Styremedlem
Anders Eide Styremedlem
Sandra Gjerde Styremedlem
Christoffer Jespersen Kasserer
Ingvild Mageli Vara

E-post: 

fjellsportgruppa@gmail.com (denne går til styreleder av gruppa).