Bli skredinstruktør

Skredgruppa har et aktivt instruktørkorps og vi vil gjerne ha med flere! Som instruktør hos oss blir du en del av et stort faglig miljø som er levende opptatt av skredfaget. I løpet av året har vi flere turer og samlinger hvor vi utveksler erfaringer eller henter inn eksterne fagpersoner for å utvikle oss videre. 

Første steg på veien for å bli instruktør er å bli med på metodekurs skred, dette er del 1 av instruktørkurset. Etter metodekurset er du med som aspirant på noen kurs, før du kan gå videre på del 2, veilederkurset. Vi holder som regel enten metode- eller veilederkurs hver vinter, og tar gjerne med ivrige instruktører på kursene vi arrangerer!

Følg med på kursoversikten for å se når neste instruktørkurs er! Ønsker du å være med som aspirant er det bare å ta kontakt.