Mandat for skredgruppa

Foto: Håvard Lium

Formål:

  • Skal være den drivende kraften for DNT sitt skredarbeid i Nord Norge og styrke det forebyggende skredarbeidet i Tromsø spesielt og regionen generelt.

Ansvar:

  • Planlegge og organisere de ulike skredkursene/skredworkshopene/tematurene som DNT Fjellsport Troms skal arrangere.
  • Rekruttere til, følge opp og videreutvikle instruktørkorpset i DNT Fjellsport Troms. Jobbe for at vi til enhver tid har nok kvalifiserte instruktører og sikre en kontinuitet i skredarbeidet. Konkrete tiltak vil blant annet være at DNT Fjellsport Troms jevnlig er teknisk arrangør for NF sine skredinstruktørkurs/-seminarer og arrangere egne samlinger for DNT Fjellsport Troms sine instruktører.
  • Ta en aktiv rolle når det gjelder skredopplæring for turledere og andre frivillige i Troms Turlag.
  • Styrke NF som merkevare i Nord Norge.
  • Bidra til å spre kunnskap og holdninger om ferdsel i skredutsatt terreng også utenfor organisasjonen. Skredkomiteen skal i tillegg være en pådriver for at den nasjonale skredkonferansen blir lagt til Tromsø med jevne mellomrom.
  • Søke samarbeid med andre relevante organisasjoner, som CARE – Kompetansesenter for snøskred, Røde Kors, Folkehjelpen, osv.
  • Samarbeide med Varsom-RegObs og bidra til å lære opp flere instruktører/turledere/toppturfolk til å bidra med relevante observasjoner.
  • Ansvar for skredutstyr tilhørende DNT Fjellsport Troms. Komiteen skal gjennomføre årskontroll av utstyret, der ødelagt/utdatert utstyr kasseres og eventuelle forslag til innkjøp av utstyr videreformidles til styret i DNT Fjellsport Troms.