Om Oss

DNT fjellsport Troms (opprinnelig Fjellsportgruppa i Troms Turlag) er en del av Troms Turlag. Vi arrangerer hvert år mange toppturer, breturer, hytteturer, grotteturer, teltturer og dagsturer med turledere. Vi setter sikkerheten først, og arrangerer skredkurs, brekurs og alpinkurs.

DNT fjellsport Troms er ikke minst et sosialt samlingspunkt for fjellsportinteresserte. Her treffer du mange nye turvenner. DNT fjellsport Troms har også ei sterk forkjærlighet for ei spesiell hytte i Lyngsalpan, Jægervasshytta. Der har vi dugnad hver høst.

DNT fjellsport Troms drives på frivillig basis, med tillitsvalgte, turledere, instruktører og komitédeltakere.


Formål

Fjellsportgruppas formål er å være et sosialt samlingspunkt for fjellsportinteresserte, samt å fremme et enkelt, aktivt, trygt og miljøvennlig friluftsliv i samsvar med Troms Turlags formål.

Fjellsportgruppa vil i første rekke arbeide for å:
a. Fremme interessen for fjellsport, herunder brevandring, grotting, tinderangling, toppturer og fjellskiløping.
b. Tilby et variert aktivitetstilbud, hvor deltakerne kan tilegne seg kunnskap om forberedelse og gjennomføring av fjellsport.
c. Styrke egenferdigheten og sikkerheten under fjellsport.

Fjellsportgruppas formål skal nås ved turer, møter, kurs, holdningsskapende arbeid og informasjon.

Formålet (i kursiv over) er første punkt i Fjellsportgruppas vedtekter, tilgjengelig her eller i menyen oppe til høyre..


Turer

Turlederne i Fjellsportgruppa og komitéen arrangerer årlig omkring 30 turer, både dagsturer, overnattingsturer og samlinger. Vi har alt fra introduksjonsturer til krevende turer.

OBS! Selv om vi stiller med dyktige turledere, må du huske på at du som deltaker er med på egen risiko. Du må selv sørge for eget og tilstrekkelig med utstyr, samt ha gyldig reiseforsikring.


Kurs

Vi arrangerer skredkurs, skredworkshops, brekurs, alpinkurs, telemarkkurs, randonnékurs, turlederkurs og skredinstruktørkurs. Du finner mer om kursene våre i høyremargen.

FSG-brus

Sosialkomiteen i Fjellsportgruppa inviterer til FSG-brus den første onsdagen i hver måned. Om du vil drikke brus eller noe annet artig er helt opp til deg. Det som er sikkert er at du treffer trivelig folk over en turprat eller en annen type prat over bordet.

Vanligvis er oppmøtestedet på Flyt, men av og til har vi det andre steder. Annonsering av tid og sted blir gjort noen dager i forveien på Fjellsportgruppa sin Facebook-side og på e-post. Her kan du melde deg på Fjellsportgruppa sin e-postliste. 

Vi håper på å se deg på neste FSG-brus - enten du allerede er medlem eller lurer på om du skal bli det. 

Vel møtt! :-) 

Medlemsmøter

Vi har for tiden ingen egen møtekomiten, men har du lyst til å bidra til en møtekomite og få til noe slik som antydet nedenfor? Ta kontakt med styret via fjellsportgruppa(at)gmail.com

På møtene kan du se bilder og film fra FSG-turer eller private turer, vi kan diskutere riktig bekledning, ski eller annet utstyr. Eller du kan bare ta en hyggelig prat over en kopp kaffe, te eller en pils (eller blanding...)

Tema på møtene er veldig varierte og spenner fra Argentina og indisk Himalaya - til Lyngen og hjemlig tinderangling i Kvaløyfjellene. Har du et forslag?

Vi møtes i 2. etasje på Café Flyt i Sjøgata. Nøyaktig tid og sted finner du på aktivitetsoversikten og vi sender ut oppdateringer på mailinglista.

Vi vil høre DIN historie! Har du bilder eller film du har lyst til å vise til de andre på et medlemsmøte? Vært på en fantastisk tur du har lyst til å dele? Ta kontakt.