Komitéer

Skredkomitéen

Formål:

 • Styrke det forebyggende skredarbeidet i Troms.

Ansvar:

 • Planlegge og organisere de ulike skredkursene/skredworkshopene/tematurene som FSG skal arrangere.
 • Rekruttere til, følge opp og videreutvikle instruktørkorpset i FSG. Jobbe for at vi til en hver tid har nok kvalifiserte instruktører og sikre en kontinuitet i skredarbeidet. Konkrete tiltak vil blant annet være at FSG jevnlig er teknisk arrangør for NF sine skredinstruktørkurs/-seminarer og arrangere egne samlinger for FSG sine instruktører.
 • Arrangere et åpent skredseminar for alle toppturinteresserte i Troms hver høst. Skredkomiteen skal i tillegg være en pådriver for at den nasjonale skredkonferansen blir lagt til Tromsø med jevne mellomrom.
 • Bidra til å spre kunnskap og holdninger om ferdsel i skredutsatt terreng også utenfor organisasjonen. 
 • Være i dialog med det kommende «Regionale kompetansesenter for skred» som kommer på UiT, både for å påvirke utviklingen av senteret og for å utnytte oss av kompetansen som finnes der.
 • Bidra til å stryke RegObs ved å lære opp flere instruktører/turledere/toppturfolk til å bidra med relevante observasjoner
 • Ansvar for skredutstyr tilhørende FSG. Komiteen skal gjennomføre årskontroll av utstyret, der ødelagt/utdatert utstyr kasseres og eventuelle forslag til innkjøp av utstyr videreformidles til styret i FSG.

Medlemmer: Håvard Lium, Thorleif Svendsen, Tim Dassler, Sofia Henrikson og Edda Marie Rainer

Turkomitéen

Formål:

 • Introdusere og utvikle bratt, trygt og naturvennlig friluftsliv blant folk

Ansvar:

 • At det settes opp et variert turprogram i samarbeid med turlederne (holder vanligvis 2 planleggingsmøter i året)
 • I samarbeid med Skredkomiteen og Bre/Klatrekomiteen sørge for at turledere har tilstrekkelige sertifikater til å lede den enkelte tur
 • Ha oversikt over turlederne i gruppa, samt være til hjelp og støtte for turlederne etter behov
 • Bidra til å sette opp turlederkurs ved behov, og at aspiranter får anledning til å delta som medturleder
 • Samarbeid med andre deler av organisasjonen (DNT, DNT Fjellsport,Troms Turlag og resten av FSG) innen relevante områder

Komitéen består av Geir Bye, Markus Degerman og Anders Eide. Kontakt oss


Bre- og klatrekomitéen

Formål:

 • Være et kontaktpunkt i FSG når det gjelder bre, klatring og tinderangling.

Ansvar:

 • Bidra til at FSG kan opprettholde eller øke aktivitetsnivået når det gjelder bre, klatring og tinderangling.
 • Legge til rette for at FSG styrker samarbeidet med DNT Ung og Barnas Turlag når det gjelder bre, klatring og tinderangling.
 • Ansvar for bre- og klatreutstyr tilhørende FSG. Komiteen skal gjennomføre årskontroll av utstyret, der ødelagt/utdatert utstyr kasseres og eventuelle forslag til innkjøp av utstyr videreformidles til styret i FSG.

Komitéen drives av  Øystein Thorvaldsen (klatring), Hans Erik Alterskjær og Hans Jørgen Thorsrud (bre).

Sosialkomitéen

Komiteen het i gamle dager "festkomiteen" og arrangerer sosiale aktiviteter i all slags vær både ute og inne, som årsfest, julebord, FSG-brus og grillkvelder.


Hvilende eller nedlagte komiteer

Møtekomitéen:
Komitéen arrangerte medlemsmøter og skaffe foredragsholdere. Ansvaret ble siden overført til sosialkomiteen, men denne komiteen har mye arbeid med sine arrangementer allerede, så kanskje må vi tenke gjenoppretting av denne komiteen. Noen som har lyst til å starte opp?

Utstyrkomitéen:
Komiteen hadde ansvaret for vedlikehold og utleie av utstyr. Utstyret tas i dag hånd om av Bre og klatrekomiteen. Utenom fellesturer eller kurs er utstyrutleie er nå begrenset til isøks og stegjern. Mer om utstyr på utstyrssiden.

Kveitakomitéen:
Komiteen hadde ansvaret for å lage fjellsportgruppas eget medlemsblad. Siste nummer ble utgitt i 2014 i forbindelse med 25-årsjubileet. Bladet døde ut ganske enkelt fordi ingen ville ta ansvaret for å lage det.