Test av Pieps Pro/Powder BT

Pieps Pro BT
Pieps Pro BT
Vekt Søkebredde Markering Antenner Oppdatering Batteri Auto søk til send
230 gram 60 meter Ja 3 Bluetooth 3 x AAA Alkaliske / Lithium Ja

Skredsøker med bluetooth, intuitiv skjerm og pro-modell med flere avanserte funksjoner, men også en bryter som skaper litt utfordringer. 

Pro BT og Powder BT er to av toppsøkerne til Pieps. Pro har alle de samme funksjonene som Powder, men i tillegg noen ekstra for avanserte brukere. Her går vi først gjennom det som er felles for begge, deretter kort om hva som er spesielt for Pro.

Begge søkerne har et oversiktlig display med retningspil og avstandstall og tydelige lydsignaler og fungerer fint både i søk etter en og flere skredtatte. Retningspilen sier ikke i fra om du går feil vei, men det ser du raskt hvis tallet øker. Videre viser den om det er 1, 2, 3 eller 4+ signaler/skredtatte. En gul knapp foran på søkeren gjør at det er lett å flagge ut et signal for å kunne gå videre til neste. Søkerne har en gruppesjekkfunksjon, men skulle gjerne sett at man slapp å holde MARK knappen nede mens man utførte sjekken. Av andre små detaljer så skulle vi gjerne satt at batteristatus var oppgitt i prosent, ikke bare en indikator med 3 nivåer.

BT står for Bluetooth og det er på dette området den skiller seg mest ut i forhold til mange andre søkere. For det første gjør bluetoothtilkoblingen at det er lett å oppdatere søkeren med den nyeste programvaren. Gjennom bluetooth kan du også endre på innstillingene på søkeren, gjennomføre en utvidet sjekk og du får tilgang til et treningsprogram hvor du kan sette opp den egen lille beeperpark. Sistnevnte krever riktignok at du har tilgang til flere kompatible søkere. Vi opplevde bluetoothtilkoblingen som litt ustabil da det ofte blir litt avstand mellom søkerne og telefonen.

Det største minuset med søkerne er knappen som skrur søkeren fra OFF, videre til SEND og SEARCH. Dette er en stor knapp som skyves opp og ned på siden av søkeren. Denne oppleves som treg og kan være vanskelig å få opp og ned, spesielt med votter/hansker. Du må også være nøye med at låseknappen faktisk går i lås når du setter den i send, hvis ikke kan du risikere at skredsøkeren skrur seg av uten at du ønsker det! I utgangspunktet enkelt å unngå, men samtidig en detalj som gir muligheter for en alvorlig brukerfeil.

Pro BT har en del avanserte funksjoner, blant annet vibrasjon, flere funksjoner for gruppesjekk, mulighet for å justere avstanden hvor du kan markere ut andre søkere, bratthetsmåler og «Backup-mode» for midlertidligere å blokkere sendfunksjonen(kan være nyttig i organisert redning). En interessant funksjon er SCAN og muligheten til å velge signal du vil følge. Ved å aktivere SCAN gir søkeren deg en oversikt over skredtatte, retning og avstand, og du kan velge hvilket signal du vil følge. Det krever en del trening for å bruke dette effektivt, men i større scenarioer kan dette være nyttig med tanke på å fordele ressursene man har. Pro har i tillegg mulighet for analogt søk og TX600 mode for å kunne søke etter kompatible sendere på en annen frekvens (primært minisender for hund og evt. utstyr).

Kort oppsummert så er innmaten i søkerne god, skjermen gir deg infoen du trenger og enkelt å kunne koble søkeren til telefon via bluetooth. Det store minuset er det ytre, og da spesielt bryteren som skrur søkeren av og på. Bryteren er for treg å bruke, og gir rom for brukerfeil, denne må bli bedre!


Pluss Minus
Grunnleggende funksjoner er intuitive og enkle i bruk Bryteren som skrur søker fra off, send og search er treg og gir rom for brukerfeil
Oppdatering og ekstra funksjoner via bluetooth+  Må holde inne knapp for gruppesjekk
PRO har flere nyttige ekstrafunksjoner (men krever litt trening for å bruke alle effektivt)

Skrevet av Håvard Lium 19. januar 2022