Utsikt fra Gjømmertind - fellestur september 2018
Utsikt fra Gjømmertind - fellestur september 2018 Foto: Harald Faste Aas

Adventsbrev fra styret i Fjellsportgruppa

Hva skjer i Fjellsportgruppa for tida. Jo det skjer veldig mye, men det gjenstår å synliggjøre noe av dette. Derfor er det på høy tid med et nyhetsbrev igjen.

Først tenkte jeg at jeg skulle skrive et nyhetsbrev der jeg skulle avslutte med ”God sommer”. Det gikk ikke. Så tenkte jeg at det skulle begynne med ”Vel overstått sommer”. Det gikk heller ikke. Nå ser det ut til at jeg skal avslutte med ”God adventstid” eller ”God mørketid”, men det finner jeg ut av forhåpentligvis før Jul.

Her er noen av sakene vi har jobbet med i 2018:

Turer og kurs

Vi starter med nr 1 på lista som er turer og kurs. I sommer hadde vi et mer omfattende sommerprogram enn på mange år, takket være noen svært ivrige turledere, og at vi har jobbet aktivt med turlederutdanningen over flere år. Dessverre regnet juniprogrammet bort, men fra 30. juni startet vi med helgetur på Senja. Deretter gikk det slag i slag utover sommeren med Styrmannstinden, Djeveltanna, Skamtind, Kongetraversen og Lyngen på Tvers. Fra september fortsatte vi med Henriktind, Store Piggtind, Soltindan rundt, Gjømmertind, Hamperokken, rekrutteringstur til Klatrehytta, Tromsdalsgrotta, og den sedvanlige farvel til sola på Store Blåmann. I tillegg kjørte vi brekurs i Lyngen og førstehjelp utenfor allfarvei.

Kommende vinterprogram er heller ikke så reint lite å skryte av, særlig takket være alle skredinstruktørene som leverer flere kurs enn vi noen gang har hatt. Se nærmere på vinterprogrammet vårt her, kanskje finner du noe spennende som passer deg?

Vi satser på å øke antall vinterturer når vi også har fått flere vinterturledere. Derfor blir det vinterturlederkurs også i år. Dette legges ut i disse dager, Kurset er fordelt på to helger i februar og mars, samt at man i tillegg må ha grunnleggende skredkurs for å bli godkjent.

Sikkerhetsarbeid for turer og kurs

Etter at DNT-Fjellsport etablerte en ny veileder for turplanlegging og kompetansebehov ved fjellsportaktivitet, så ble vi nødt til å se nærmere på hvordan denne skulle implementeres i våre egne aktiviteter. Rett over sommeren etablerte vi en gruppe som skulle jobbe videre med dette og vi etablerte et mandat for gruppas videre arbeide. Mandatet gikk (litt forenklet) ut på følgende:

  • Sikre at veilederen blir brukt av våre turledere og instruktører.
  • Drøfte avvik fra veilederen og begrunnelser for dette.
  • Forslag til gode rutiner på risikovurdering i forkant av et arrangement.
  • Forslag til gode turbeskrivelser og tilstrekkelig god turapportering, og rapportenes tilgjengelighet.
  • Hva bør turledere/kursledere finne av informasjon de trenger på nettsidene.
  • Forslag til DNT-sentralt på bedre løsninger i Sherpa og forbedringer/endringer i turlederstigen.

Gruppa har bestått av Håvard Lium, Anne-Jorunn Pedersen, Ole Jacob Skou Nilsen, Hans Jørgen Thorsrud og Margrethe Aanesen. Rapport fra gruppa er antydet levert til Styret en gang før Jul, og styret skal ta stilling til det videre arbeidet.

Informasjonsarbeide

Som dere ser øverst i dette brevet er det langt mellom intensjoner og realiteter i et miljø der arbeidet gjøres frivillig og gratis. Ønske om å nå bedre ut både om aktiviteter (turer, kurs og samlinger), samt om hva vi driver på med gjorde at vi ønsket å få i gang en gruppe som skal bidra på dette. Marte og Monica har sagt ja til å gjøre jobben. Styret har etablert et mål for informasjonsarbeidet som skal være en rettesnor, og sammen med Marte og Monica har vi bestemt oss for å etablere en ny side på Facebook. Tanken er at informasjonen da er publisert av organisasjonen og ikke av enkeltpersoner. Facebook-gruppa vil antakelig leve videre i første omgang, kanskje i litt modifisert form. Vi ønsker å publisere siden så snart som mulig.

"Fjellsportgruppa i Troms Turlag" eller "DNT-Fjellsport Troms"

Når det har tatt litt tid å komme i gang med informasjonsarbeidet så har det sine årsaker. Skal vi fortsatt hete Fjellsportgruppa eller skal vi synliggjøre vår kobling til DNT og DNT-Fjellsport bedre i en mediaverden der det tydeligvis har gått litt inflasjon i ”fjellsportgruppa” som navn? Vi ser nå behovet for å gjøre det samme som en rekke andre fjellsportgrupper i landet allerede har gjort, nemlig å skifte navn. Sannsynligvis holder det med et styrevedtak på dette, men siden vedtektene våre er gjennomsyret av det eksisterende navnet krever endringen også endringer av vedtektene. Derfor blir dette en sak på kommende årsmøte.  Men, muntlige tilbakemeldinger til nå har utelukkende vært positive, så ikke bli overrasket om det nye navnet blir synlig allerede før det. Det gjelder ikke minst den nye Facebooksiden.

Fjellsportgruppa som sosialt samlingspunkt for fjellsportinteresserte

Dette er jo selve kjerneverdien vår. I gamle dager var det liten konkurranse, og alle flokket seg trofast til medlemsmøtene i Fjellsportgruppa. De siste årene har vi hatt gradvis færre medlemsmøter, men til gjengjeld har vi arrangert det som har blitt kalt FSG-brus. Sosial samling enten på Cafe flyt eller bålkos i fjæra, Charlottenlund osv. Årsfest og Julebord har i all hovedsak vært arrangert som før, men også der har vi hatt litt lavt oppmøte i det siste. På toppen av det hele har vi slitt med at sosialkomiteen vår har krympet og krympet. I øyeblikket er de nå 3 personer etter at de har vært nede på bare to, så forhåpentligvis har vi passert bunnen av gropa.

Hvordan vi skal bryte trenden er vi ikke sikre på, men vi har stor tro på at medlemsmøter er noe som nesten alltid trekker folk. I vår hadde vi fullt hus på Cafe Flyt når de to klatrerne Merick Johnston og Kjersti Hervik hadde foredrag om klatring av nordveggen på Store Blåmann. I september fikk vi meteorolog Eirik Samuelsen til å fortelle oss om turvær og tolking av værmeldinger. Så noen medlemsmøter har vi fått til i år, men dessverre litt for få. Hvis alt går etter planen ønsker vi snart velkommen til et siste medlemsmøte før Jul. I så fall er datoen 12. desember på Turlagskontoret, så følg med på hjemmesiden og på Facebook.

Merking av Store Blåmann sammen med Ishavskystens friluftsråd

På diverse turkart fra Statens Kartverk er alle merkede ruter også synliggjort med en tydelig rød strek. For mange år siden ble ruta opp til Store Blåmann merket opp og ble da automatisk med i det merkede rutenettet. Men en merket rute må følges opp og etter avtale med Ishavskystens friluftsråd har Fjellsportgruppa startet med remerking ruta til Store Blåmann. Det ble invitert til merkedugnad og 8-10 personer bidro med å fikse på klopper, rydde opp i litt rotete varding, samt sette merkepinner og røde T-er på utvalgte plasser. Det ble også satt opp stopler til skilter som skal synliggjøre et par strategiske veivalg.

Vi rakk ikke å gjøre dette ferdig i høst så vi må fullføre neste sommer. Skiltene gjenstår å montere. Ishavskystens friluftsråd skal også plasseres opp et informasjonsskilt ved starten av løypa med informasjon på både norsk, engelsk og kanskje et språk til. Teksten skal bevisstgjøre de som går der om potensielle farer, og hva slags utstyr de trenger på turen. Løypa vil bli merket sort i vanskelighetsgrad. Forhåpentligvis vil det bidra til færre uhell og folk som går seg vill i mørket.

Egen bregruppe

Styret har vært i kontakt med flere breinstruktører knyttet til Tromsø i det siste året, og vi planlegger å få disse med på laget til en bregruppe som aktivt kan bidra til økt aktivitet og bevissthet rundt breene vi har i Troms. Vi ønsker å satse på tradisjonelle brekurs, men også egne breturer, bresamlinger, og kanskje brekurs for skikjørere og tomannstaulag. Vi satser på å få samlet gjengen så snart de har tid i løpet av de neste to månedene. Følg med, følg med!

Miljø for de aktive

Vi vil også gjerne at de aktive bidragsyterne skal få litt igjen for det de gjør, samt mulighet for faglig påfyll. I år hadde vi et fagmøte for turledere og instruktører om skredvarslinga holdt av Espen Nordahl, vi hadde en intern fellstur for turledere og instruktører over Jiehkkevarri, og til sist hadde vi en samling i Tromvik. Samlinga hadde flere mål der vi hadde litt nattorientering, litt om utstyr på turlagskontoret, samt ca 4 timers seminar med flere av temaene nevnt over. Ellers var målet sosialisering med felles middag og litt turgåing. Kanskje kan vi få til en årlig seminar- og tur/kurshelg hver høst. Har du innspill til temaer så send det til oss i styret.


Til slutt vil vi takke alle aktive for en fantastisk flott innsats i året som har gått. Vi vil også takke turlagskontoret for god støtte. Nyt Adventstida, enten på ski eller i sofaen med en god turbok. Husk å følge med på nettsidene våre og på Facebook. Skal du ut på tur så sjekk både værmelding og skredvarsel. Kort og godt, ta vare på deg selv og hverandre i vinterfjellet.

Styret i Fjellsportgruppa ønsker alle en riktig god Adventstid og mørketid!

Skrevet av Harald Faste Aas 2. desember 2018