NF Veilederkurs skred - alpin tilnærming

Kurs

Fra dato
13. januar 2022 kl. 08:30
Til dato
16. januar 2022 kl. 17:00
Vanskelighetsgrad
Krevende  
Passer for
Alle
Turtyper
Kurs, Skredkurs, Instruktørkurs
Arrangør
DNT fjellsport Troms

Veilederkurs skred kvalifiserer deg til å bli godkjent NF-skredinstruktør. Kurset skal bevisstgjøre og forberede deg på rollen som skredinstruktør og ansvaret som følger med. Kurset skal anspore til refleksjon over hvordan ulike tema i et skredkurs bør formidles. Veilederkurset skal også være en praktisk eksamen, hvor deltakerne skal vise at de har den nødvendige forståelse, kunnskap og egenferdighet innen risikoreduserende tiltak, lederskap, formidling og initiativ til å fungere som instruktører.

Opptakskrav 
Veilederkurs skred har en varighet på fire hele dager. Og er åpent for deltakere som har:

 • Gjennomført metodekurs skred
 • Dokumentert assistentpraksis etter kravene i avsnitt 10.3.
 • Ha fulgt opp anbefalinger fra metodekurs og assistentpraksis.
 • Har grunnleggende ferdigheter i førstehjelp. 

Arbeidsmetode  

Under hele kurset skal det fokuseres på veilederrollen. Instruksjonsøvelser er en sentral del av kurset, og pedagogiske tilnærminger til skredkurs skal gjennomgås. Deltakerne skal vise at de behersker presentasjon av praktiske tema så vel som teori, og at de har tilstrekkelig egenferdighet. Deltakerne bør få ansvar for gjennomføring av økter slik at de får vist at de egner seg som instruktører. Kurset er faglig og pedagogisk forankret i veiledningen som metode. 

 • Gjennom hele kurset skal deltakerne trenes i å vurdere hvordan de ulike læringsemnene bør presenteres på et skredkurs. 
 • Kurset skal fokusere på tursituasjonen der problemstillingene er å ferdes og oppholde seg i et mulig skredfarlig terreng.

Vurdering 
Deltakerne skal få en løpende, muntlig vurdering underveis i kurset. Sluttvurdering skal gis i en personlig samtale med hver enkelt deltaker.

Deltakeren skal oppfordres til selv å gjøre seg opp en mening om sine sterke og svake sider som instruktør. Kandidatene skal vurderes ut fra følgende punkt: Sikkerhet, egenferdighet, formidlingsevne og lederskap.

 • Kandidatene skal vurderes til bestått eller ikke bestått, og kursleder skal gi en skriftlig og begrunnet vurdering som føres inn i kandidatens loggbok.
 • Endelig godkjenning som skredinstruktør 1 gis etter bestått veilederkurs og når skjema for registrering i instruktørregisteret er sendt inn.

Søknad

Søknadsfrist er 1. desember. Søknaden må innholde følgende:

Søknaden sendes til Skredgruppa i DNT fjellsport Troms v/Håvard Lium: havard@hvitedrommer.no.

Kurssted

Tromsø, nærmere info kommer

Praktisk info

 • Pris - Kommer. Søk gjerne nå, så kan du takke ja eller nei til plass når prisen blir klar
 • Overnatting - Det legges opp til at man kan bo i Tromsø, men overnatting er ikke inkludert og må ordnes av hver enkelt
 • Mat - Middag for 3 dager er inkludert i prisen, frokost og lunsj må hver enkelt stå for
 • Transport. Alle må selv komme seg til kursstedet og ha mulighet til å komme seg videre til de ulike startstedene. Det er nok lokale deltakere til at det ordner seg med privatbiler, dette koordineres når vi har endelig deltakerliste klar
 • Utstyr. Du trenger alt en instruktør bør ha i sekken på kurs, inkludert utstyr for å undersøke snødekket og for å takle uforutsette hendelser/uhell. Understreker at dette er et kurs som går i alpint terreng, dvs. at man må stille med rando eller kraftig telemarksutsyr(ikke fjellski!). 

 

Kontaktinformasjon:

Turledere:

 • Håvard Lium
 • Jonny Kvistad