NF instruktørseminar skred

Kurs

Fra dato
11. juni kl. 18:00
Til dato
13. juni kl. 17:00
Passer for
Alle
Turtyper
Kurs, Instruktørkurs, Skred, Instruktørseminar
Arrangør
DNT fjellsport Troms
Dette arrangementet er over!

DNT fjellsport Troms inviterer til NF instruktørseminar skred i Tromsø. Dette blir en helg hvor vi gjennom praktiske økter både inne og ute diskuterer ulike utfordringer ved instruktørrollen.

Praktisk info

Kurssted: Tromsø, nærmere info om lokaler kommer. 
Pris: 2000 kroner. Inkluderer kurs, middag lørdag og kaffe/te/snacks. Overnatting og transport må hver enkelt ordne.
Kursledere: Håvard Lium, Cecilie Harr Moen og Stein Tronstad
Utstyr: Det du trenger å for å være ute en hel dag, samt pc/skrivesaker for inneøktene. Fullt topptutstyr hvis det er nok snø
 

Formål med seminaret

Seminaret skal gi deltakerne innsikt i pedagogikk og didaktikk knyttet til fjellsport, og en anledning til å drøfte kursleders rolle, ansvar og oppgaver i lys av seminardeltakernes egen praksis. Pedagogiske, sikkerhetsmessige og sosiale sider av kurslederrollen skal belyses. Deltakerne skal bevisstgjøres om veiledning og vurdering av instruktørkandidater. Seminaret skal også være et forum hvor instruktører får en faglig oppdatering gjennom å utveksle erfaringer med andre instruktører.

Målgruppe

NF skredinstruktører nivå 1 eller høyere. NF instruktører innen klatring/bre, som er aktive aspiranter innen skred, kan også delta. 

Seminaret er obligatorisk for de som ønkser å gå videre til nivå 2, men hovedmålet med seminaret er faglig oppdatering for alle skredinstruktører. 

Tema

Hovedtema vil være pedagogikk/didatktik og sikkerhet på kurs. Vi skal blant annet innom

  • Samspill mellom HMS og instruksjon
  • Formelt HMS rammeverk 
  • Ulike lederroller og metodiske forskjeller
  • Situasjonsbestemt ledelse i friluftsliv
  • Tilrettelegging for grupper med ulikt erfaringsnivå
  • Diskusjoner med utgagspunkt i reelle caser fra kurs

 

Program

Detlajert program kommer. Foreløpig rammer er følgende:

Fredag(18 - 21)

Teori. Intro til hovedtemaene til kurset og planlegging av lørdagen

Lørdag(9-19, tidspunkt ikke endelig satt, men blir en lang dag)

Uteøkt med praktiske caser/deltakerinnlegg. På ski hvis det er nok snø

Teori med oppsummering av uteøkt

Søndag(9 - 16, tidspunkt ikke endelig satt, men blir en kortere dag)

Teori med videre arbeid rundt hovedtemaene og flere deltakerinnlegg

 

 

Kontaktinformasjon:

Turledere:

  • Cecilie Harr Moen
  • Håvard Lium
  • Stein Tronstad