Grunnkurs skred alpint

Kurs

Fra dato
5. februar kl. 18:00
Til dato
7. februar kl. 16:00
Vanskelighetsgrad
Middels  
Passer spesielt for
Voksne
Arrangør
DNT fjellsport Troms
Dette arrangementet er over!

Grunnkurs skred skal gi deltakerne en grunnleggende forståelse av fenomenet snøskred, vurdering av terreng, andre forhold som påvirker skredfaren, og betydningen av den menneskelige faktor. Kurset fokuserer på tursituasjonen, slik at turplanlegging, veivalg og risikoreduserende atferd i skredterreng blir en naturlig del av kurset. Kurset gir en innføring i kameratredning ved snøskred.

Målgruppe

Dette kurset er for toppturgåere og personer som ferdes utenfor løypene i alpinanlegg. Kurset egner seg godt både for deg som har gått på tur en del år og for deg som er relativt fersk.

Rammer

Kurset går over 3 dager og gjennomføres med utgangspunkt i Tromsø.

Instruktørene på kurset er NF-skredinstruktører. På de fleste grunnkursene vil det i tillegg være en eller flere aspiranter som utdanner seg til NF-skredinstruktører. Det er maks 4 deltakere per instruktør/aspirant og ikke flere enn 12 deltakere totalt.

Pris og påmelding

Kurset koster 2300 kroner for medlemmer av Fjellsportgruppa/Troms Turlag/DNT og 2650 kroner for andre. Påmelding skjer via link til høyre på denne siden.

Utstyr

Alle deltakere stiller med: 

 • Spade, søkestang, sender/mottaker (ASSS-prinsippet, skredsøker kan leies på turlagskontoret. NB! Må ordnes av hver enket før kurset) 
 • Grunnleggende førstehjelpsutstyr
 • Hodelykt
 • Liggeunderlag eller vindsekk
 • Vinterklær
 • Deltagere må ha ski(inkludert feller) som egner seg for nedkjøringer. Splitboard går også fint. Truger og fjellski anbefales ikke.
 • Mat og drikke(Vi spanderer pizza etter uteøkten på lørdag)

Kursbeskrivelse og innhold

Kurset fokuserer på tursituasjonen der problemstillingene er å ferdes og oppholde seg i et mulig skredfarlig terreng. For vurdering av veivalg og leirsteder legges hovedvekten på å bruke de objektive vurderingskriterier som finnes, samt gruppedynamikken i den gruppa hvor man er turdeltaker. 3x3 filtermetoden er grunnleggende metodikk gjennom kurset.

Hovedtema for kurset

 • Kjenne igjen skredfare gjennom kjennskap til vær, snøforhold, terreng og mennesket
 • Håndtere skredfare gjennom veivalg og adferd
 • Utføre kameratredning dersom uhellet er ute

 

Temaliste

Turplanlegging

Den menneskelige faktor i skredfaresammenheng

 • Risikofaktorer og ulykkesårsaker
 • Hvordan ulike menneskelige faktorer kan utløse farlige valg og beslutninger i ulike situasjoner
 • Samspill og beslutningsprosesser i turgrupper og hensiktsmessige regelbaserte metoder

Terrengvurdering og klassifisering

 • Hvordan bedømme potensielle utløsnings- og utløpsområder for snøskred på kart og i terreng.
 • Identifisere terrengfeller på kart og i terreng.

Identifikasjon av faretegn

 • Skytende sprekker, drønn, nylig skredaktivitet
 • Stabilitetsvurdering (skispor, stav, hånd, skikutt, skavlhopp etc.)
 • Identifikasjon av mulige skredproblem i snødekket, og dets utbredelse
 • Snøen er i endring og værets påvirkning av snødekket, og forventet variasjon fra snøen kommer til den går

Bruk av skredvarsel, skredproblem og fareskalaen

Kameratredning

 • Ledelse - stopp, tenk, vurder. Organisering av søk og søkefaser
 • Søkemønstre - hensiktsmessige søkemønstre for ulike typer scenarier
 • Førstehjelp i forbindelse med skredulykker og transport, forventede skademekanismer ved skredulykker, livreddende førstehjelp og hypotermi

Veivalg, risikoreduserende adferd og tiltak i skredterreng 

Program(kan komme noen endringer):

Fredag 18:00-21:00: teoriøkt

Presentasjonsrunde, forventninger, innføring 

Snøskred: skredtyper, litt statistikk. Terreng.

Turplanlegging Varsom

Kameratredning med SSS, V-shape og litt om 

tilleggsutstyr.

 

Lørdag 08:00-15:00: praksisøkt i nærområdet (Tromsø fastland eller Kvaløya)

Snøprofil og stabilitetstester

Kameratredning (bruk skredsøker, kameratredningsøvelse)

Terrengvurdering, bratthetsmåling, vurdere snødekket, rutevalg.

Litt om utstyr i lunsjpausen  

 

Lørdag etter praksisøkt ca. 16:00-19:00: teoriøkt

Menneskelig faktor og risikoreduserende tiltak.

Svake lag

Turplanlegging med 3x3 og kart, bruk av regelbaserte metoder.          

Planlegging av søndagsturen med 3 x 3 i smågrupper.

     

Søndag 08:00-15:00: praksisøkt i nærområdet (Tromsø fastland eller Kvaløya)

Gjennomføring av planlagt tur i smågrupper ved å bruke 3x3

Praktisk bruk av vurdering snødekket, terreng, rutevalg, 

Bratthet, menneskelig faktor på tur

 

Søndag ca. kl. 15:00: sosial avslutning 

 

 

  Anbefalt litteratur:

 «Den lille snøskredboka», 2008, Kjetil Brattlien

 «Skikompis», 2013, Christer Lundberg Nes

 «Snøskredskolen», www.varsom.no/Snoskred/Skredskolen/ 

 

Kontaktinformasjon: