Grunnkurs skred alpint for DNT ung

Kurs

Fra dato
14. februar kl. 18:00
Til dato
16. februar kl. 15:00
Vanskelighetsgrad
Krevende  
Passer spesielt for
Ungdom
Turtyper
Kurs, Skredkurs, Toppturer, Dnt-Ung
Arrangører
DNT ung Troms, DNT fjellsport Troms
Dette arrangementet er over!

DNT-Ung har med hjelp av instruktører fra Fjellsportgruppa gleden av å ønske alle mellom 16 og 26 år på NF Grunnkurs skred. De som er aktive medlemer i DNT-Ung Tromsø vil bli prioritert. Etter det er det "første person til mølla" prinsippet som gjelder. Så det å være tidlig ute lønner seg!!  

Grunnkurs skred skal gi deltakerne en grunnleggende forståelse av fenomenet snøskred; som omfatter vurdering av terreng, vurdering av snødekke og værforhold, og sist men ikke minst, betydningen av den menneskelige faktor. Kurset fokuserer på tursituasjoner, og turplanlegging, veivalg, risikoreduserende atferd i skredterreng blir naturlige deler av kurset. Kurset gir også en praktisk innføring i kameratredning ved snøskred.

Målgruppe:
Dette kurset er for toppturgåere og personer som ferdes utenfor løypene i alpinanlegg. Kurset egner seg godt både for deg som har gått på tur lenge og for deg som er relativt fersk. På dette kurset har ungdom mellom 16 og 26 år førsteprioritet.

Rammer:
Kurset går over 2,5 dager og gjennomføres med utgangspunkt i Tromsø.

Instruktørene på kurset er NF-skredinstruktører. På de fleste grunnkursene vil det i tillegg være en eller flere aspiranter som utdanner seg til NF-skredinstruktører. Det er maks 6 deltakere per instruktør/aspirant og ikke flere enn 12 deltakere totalt.

Pris:  500 kroner for DNT ung-medlememmer. PS: Ordinær pris for kurset er 1900 kroner for medlemmer og 2500 kroner for ikke-medlemmer. Takket være aktivitetsstøtte fra Troms Barne- og Ungdomsråd, kan vi sponse kurset for medlemmer av DNT ung.

Påmelding:
Påmelding skjer via link til høyre på denne siden. For å ha mulighet til å prioritere aktive medlemmer, melder du deg på ventelista.
Kontonummer blir sendt sammen med tilbud om plass. Plassen er bekreftet ved innbetalt deltakeravgift gjør oppmersom på at påmelding er bindene. 

Påmeldingsfrist: Etter 10. februar 2020, åpner vi for påmelding også fra andre turgrupper og aldersgrupper, dersom det er ledig plass. Så det er bare å melde seg på ventelista, også for andre.

Utstyr:

Alle deltakere stiller med: 

 • Spade, søkestang, sender/mottaker (ASSS-prinsippet, skredsøker kan leies på turlagskontoret. NB! Må ordnes av hver enket før kurset) 
 • Grunnleggende førstehjelpsutstyr
 • Hodelykt
 • Liggeunderlag eller vindsekk
 • Vinterklær
 • Deltagere må ha ski (inkludert feller) som egner seg for nedkjøringer. Truger og fjellski anbefales ikke.
 • Mat og drikke (Vi spanderer pizza etter uteøkten på lørdag)

Kursbeskrivelse og innhold:

Kurset fokuserer på tursituasjoner der utfordringen er at terrenget en ferdes i flere/mange steder har en bratthet på over 30 grader. Deltakerne får trene på å gjøre skredvurderinger og veivalg. 3x3 filtermetoden samt regelbaserte metoder er grunnleggende metodikker gjennom hele kurset.

Hovedtema for kurset
Kjenne til de viktigste faktorene som påvirker skredfaren; vær, snøforhold, terreng og mennesket

 • Hvordan vurdere og bevege seg i terreng som inneholder partier der brattheten er over 30 grader
 • Utføre kameratredning dersom uhellet er ute

 

Temaliste

Turplanlegging

Den menneskelige faktor i skredfaresammenheng

 • Risikofaktorer og ulykkesårsaker
 • Hvordan ulike menneskelige faktorer kan utløse farlige valg og beslutninger i ulike situasjoner
 • Samspill og beslutningsprosesser i turgrupper og hensiktsmessige regelbaserte metoder

Terrengvurdering og klassifisering

 • Hvordan bedømme potensielle utløsnings- og utløpsområder for snøskred på kart og i terreng.
 • Identifisere terrengfeller på kart og i terreng

Identifikasjon av alarmtegn

 • Skytende sprekker, drønn, nylig skredaktivitet
 • Stabilitetsvurdering (skispor, stav, hånd, skikutt, skavlhopp etc.)
 • Identifikasjon av mulige skredproblem i snødekket, og dets utbredelse
 • Omdannelsesprosesser i snøen og værets påvirkning av snødekket, og forventet variasjon fra snøen kommer til den går
 • Tester for identifisering av svakt lag

Bruk av skredvarsel, skredproblem og fareskalaen

Kameratredning

 • Ledelse - stopp, tenk, vurder. Organisering av søk og søkefaser
 • Søkemønstre - hensiktsmessige søkemønstre for ulike typer scenarier
 • Førstehjelp i forbindelse med skredulykker og transport, forventede skademekanismer ved skredulykker, livreddende førstehjelp og hypotermi

Veivalg, risikoreduserende adferd og tiltak i skredterreng (opp/ned)

 • Mønster for terrengtype 1, enkelt skredterreng
 • Mønster for terrengtype 2, utfordrende skredterreng
 • Mønster for terrengtype 3, komplekst skredterreng

 

Program(kan komme noen endringer):

Fredag 18:00-21:00: teoriøkt

Presentasjonsrunde, forventninger, innføring 

Snøskred: skredtyper, litt statistikk. Terreng.

Vær, snø og  snøomvandling.

Snøstabilitet og stabilitetsvurdering.

Kameratredning med SSS, V-shape og litt om 

tilleggsutstyr.

 

Lørdag 08:00-15:00: praksisøkt i nærområdet (Tromsø fastland eller Kvaløya)

Snøprofil og stabilitetstester

Kameratredning (bruk skredsøker, kameratredningsøvelse)

Terrengvurdering, bratthetsmåling, vurdere snødekket, rutevalg.

Litt om utstyr i lunsjpausen  

 

Lørdag etter praksisøkt ca. 16:00-19:00: teoriøkt

Menneskelig faktor og risikoreduserende tiltak

Turplanlegging med 3x3 og kart, bruk av regelbaserte metoder.          

Planlegging av søndagsturen med 3 x 3 i smågrupper.

     

Søndag 08:00-15:00: praksisøkt i nærområdet (Tromsø fastland eller Kvaløya)

Gjennomføring av planlagt tur i smågrupper ved å bruke 3x3

Praktisk bruk av vurdering snødekket, terreng, rutevalg, 

Bratthet, menneskelig faktor på tur

 

  Anbefalt litteratur:

 «Den lille snøskredboka», 2008, Kjetil Brattlien

 «Skikompis», 2013, Christer Lundberg Nes

 «Snøskredskolen», www.varsom.no/Snoskred/Skredskolen/ 

Om påmeldingen:  Egenandelen på kurset er 500 kroner for DNT-medlemmer, 1000 kroner for ikke-medlemmer. Resten av deltakeravgiften sponser DNT ung med Trobur-midler! Kontonummer for innbetaling blir sendt til de påmeldte. Mer deg at plassen er først bekreftet når deltakeravgiften er betalt og at det er bindende påmelding. 

PS. Det koster bare 205 kroner å være medlem av DNT ung dersom du er 18 år eller yngre. For de mllom 19 og 26 år koster det 340 kroner. Du melder deg enkelt inn her HER

Ansvar: Husk at du som deltager på turer i regi av Troms Turlag og DNT ung Troms også selv har et ansvar for å holde sammen med gruppa og å følge turleders beskjeder. Vær en del av gruppa, så blir det mye tryggere og triveligere på tur!

Forsikring: Alle deltakere må ha gyldig reiseforsikring som dekker den type aktivitet de vil være med på.

Bilder: Om vi får noen fine bilder fra turen kan det være vi har lyst til å bruke de i markedsføringssammenheng som publisering på våre nettsider, facebook etc. Om dere ikke ønsker at bilder av dere skal publiseres, vennligst gi beskjed om dette. 

Grunnkurs skred alpint for DNT ung

DNT-Ung har med hjelp av instruktører fra Fjellsportgruppa gleden av å ønske alle mellom 16 og 26 år på NF Grunnkurs skred. De som er aktive medlemer i DNT-Ung Tromsø vil bli ...

Kontaktinformasjon:

Turleder:

 • Emilie Serena Strand