Årsmøte i Fjellsportgruppa

Dugnad

Dato
13. februar kl. 19:00
Passer for
Alle
Turtyper
Dugnad, Organisasjonsarbeid, Årsmøte2019
Arrangør
DNT fjellsport Troms
Dette arrangementet er over!

Noen dager er det best å være inne. Vi spår at 13. februar er en slik dag, derfor skal du ta med deg noen du kjenner og komme på Fjellsportgruppas årsmøte på Cafe Flyt. Vi kan love både årsrapport, styrevalg, regnskap og budsjett. Litt mer spennende er det kanskje at vi også legger opp til å skifte navn!

Forslag til endring av vedtektene:

  1. Styret vedtok i januar å endre navn til DNT Fjellsport Troms, med virkning fra det tidspunkt årsmøtet vedtar og godkjenner nye vedtekter der det nye navnet er implementert. Godkjenning av vedtektene betyr implisitt godkjenning av styrevedtaket om endring av navn. 
  2. Videre foreslår også styret endring av vedtektene vedrørende tilhørighet til gruppa slik at kun medlemmer av Troms Turlag kan være medlem av vår fjellsportgruppe. Begrunnelsen for dette er at gruppa er en undergruppe av Troms Turlag, samt at det vil være enklere å håndtere medlemsmassen. I tillegg har svært mange andre turlag nå har sine egne fjellsportgrupper.
  3. Da vi per i dag er svært usiker på hensikten med å ha egen medlemsliste for fjellsportgruppa i det hele tatt, foreslår styret å utvide stemmeretten til å gjelde alle medlemmer av Troms Turlag. Da kan styret i fortsettelsen vurdere hva "medlemskap" i gruppa skal være uten å være bundet av vedtektene.

Her følger lenker til aktuelle papirer for årsmøtet:

Per øyeblikk må du være registrert i Fjellsportgruppa i Troms Turlag (hør med turlagskontoret om du er registrert), og ha betalt kontingent for 2019.