NF Metodekurs skred - alpin tilnærming

Kurs

Fra dato
14. februar kl. 08:00
Til dato
17. februar kl. 18:00
Vanskelighetsgrad
Krevende  
Passer spesielt for
Fjellsportinteresserte
Turtyper
Kurs, Skredkurs, Topptur, Fjellsport, Instruktørkurs
Arrangør
DNT fjellsport Troms
Turområde
Ytre Troms
Dette arrangementet er over!

Dette kurset er første del av NF skredinstruktørutdanning. Kurset skal dekke den fagkunnskapen som en instruktør skal kunne for å kunne holde dagskurs, grunnkurs og workshop innen skred. Kurset skal gi deltagerne inngående kunnskap om teoretisk og praktisk terrengvurdering, identifisering av skredproblem i snødekket, gruppedynamikk på tur i bratt vinterfjell og kameratredning.  

NB! Pris er per i dag ikke satt, men anbefaler interesserte uansett å søke slik at godkjenningsprosessen kan starte(denne tar av og til litt tid).

Målgruppe 

Kurset retter seg mot deg som ønsker å bli skredinstruktør. Mye handler om hvordan man formidler metodene innen skredfaget. Hvis du ønsker å fordype deg innen skred, men ikke ønsker å bli instruktør, anbefaler vi videregående kurs og skredworkshop.

Omfang

Kurset går over 4 fulle dager, det vil si start torsdag morgen og avslutning søndag ettermiddag. Kursdagene er som regel på 10-12 timer. Godkjent kurs krever 100% oppmøte.  

Opptakskrav

 • Solide ferdigheter i håndtering av alpine farer og vinterfriluftsliv; ski, klær, ernæring, orientering og erfaring med ly og leir.

 • Dokumenterte ferdigheter i kameratredning og førstehjelp

 • Gjennomført grunnleggende skredkurs

 • Gjennomført videregående skredkurs (lang erfaring fra skredvurdering og topptur kan kompensere for dette kravet i en overgangsfase)

 • Dokumenterte toppturer over flere år.

Krav til skiferdigheter: Gode nok skiferdigheter til å kunne kjøre kontrollert under alle forhold i bratte heng (<35).

Deltakelse på minst én fagsamling skred (workshop) anbefales. Deltakerne skal være vant til tankegangen rundt sikre veivalg, skredvurdering, identifisering av skredterreng, kameratredning (1-3 skredtatte) og være trent i bruk av eget S/M-utstyr. Det forutsettes at deltakerne har satt seg inn i relevant litteratur.

Mat og overnatting

Kurset holdes bynært og det er lagt opp til at de som bor i Tromsø kan bo hjemme. Eventuelle deltakere fra andre steder må selv ordne overnatting. Vi ordner med middag, all annen mat må ordnes av hver enkelt. 

Søknad

Søknadsfrist er 1. desember. Søknaden må innholde følgende:

Søknaden sendes til Fjellsportgruppa i Troms Turlag v/Håvard Lium: havard@hvitedrommer.no.

Deltakeravgift er:

4500 kroner for meldemmer av DNT

5000 kroner for ikke-medlemmer

Gangen videre i søknadsprosessen er at Fjellsportgruppa sender søknadene videre til styret i NF som vurderer søknaden som godkjent/ikke godkjent. Når Fjellsportgruppa får de godkjente søknadene tilbake fra NF gjør vi det endelige opptaket. Du kan forvente svar på søknaden i midten av januar.

Utstyrskrav 

Alle deltakere skal stille med spade, søkestang, skredsøker, grunnleggende førstehjelpsutstyr, liggeunderlag, vindsekk, vinterklær og hodelykt. På kurs med alpin kvalifisering kreves brede ski(evt. brett/truger anbefales ikke) og kraftige støvler.

Kursbeskrivelse

Kurset skal fokusere på tursituasjonen der problemstillingene er å ferdes og oppholde seg i et mulig skredfarlig terreng. For vurdering av veivalg legges hovedvekten på å bruke de objektive vurderingskriterier som finnes. Beslutningsprosesser og risikovurdering i tursammenheng skal være en viktig del av kurset, der deltakerne stilles foran ulike valgmuligheter.

Kurset er problembasert i formen og det forventes at deltakerne tar aktivt del i både opplegget og utførelsen. Instruktørene alternerer mellom selv å gi instruksjon, og å sette deltakerne i situasjoner der de får vist at de behersker metodene, f.eks. ved å la dem veilede hverandre.

En naturlig utvikling i løpet av kursperioden er at deltakerne får mer og mer ansvar for å planlegge og gjennomføre øvelser og turer, der instruktøren skal holde seg tilgjengelig, men litt i bakgrunnen. Kurset er faglig og pedagogisk forankret i veiledningen som metode.

Etter kurset skal deltakerne:

 • Kunne gjenkjenne skredterreng

 • Kunne utføre kameratredning

 • Kunne finne informasjon om skredfare og snøforhold

 • Ha grunnleggende forståelse for snø og skred

 • Kjenne til relevant utstyr

 • Forstå betydning av egen motivasjon

 • Kjenne til hvordan deltakelse i en gruppe har betydning for sikker ferdsel

 • Kjenne til norske friluftslivstradisjoner

Vurdering og veien videre

Etter endt kurs vil du få en vurdering av dine ferdigheter og en anbefaling om veien videre. Hvis du er klar for å gå rett videre utdanningen så er neste steg aspirantpraksis over minimum 6 dager hvor du får jobbe på kurs sammen med erfarne instruktører. Etter godkjent praksis kan du søke veilederkurs skred og etter bestått veilederkurs blir du skredinstruktør nivå 1 og kan være med som instruktør på NF grunnkurs skred og NF videregående skredkurs. 

 

Kontaktinformasjon: